آبگرمکن گازی دونار- مدل DSW 130 Cاستوانه اي
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!