آبگرمکن گازی دونار- مدل DSW 165 Rیخچالی
چنین محصولی برای فروش یافت نشد!