آیا از محصولات، فعالیت شرکت و سرویس دهی و خدمات شرکت راضی هستید ؟
بسیار عالی :
10 نفر - 29.41%
عالی :
4 نفر - 11.76%
خوب :
5 نفر - 14.70%
متوسط :
5 نفر - 14.70%
ضعیف :
4 نفر - 11.76%
خیلی ضعیف :
6 نفر - 17.64%